Abyste lépe rozuměli Austrálii

Australský svaz (The Commonwealth of Australia)

…má dnes, politicky vnímáno, jednu společnou vládu se sídlem v hlavním městě Canberra, a rovněž své jednotlivé státní vlády a úředníky.

Budu chvilku školsky upjatý a použiji známé výrazy, abych rozpletl to, čemu ne všichni docela rozumějí:

  • vězte, že Austrálie je dnes nezávislý federativní stát (potud dobré), navíc však konstituční monarchie v rámci britského Společenství národů
  • jestliže víte, že monarchií se rozumí „jedinovláda“, vláda jediného panovníka (císaře, krále, knížete), potom tedy konstituční monarchie je monarchií, v níž panovníkova moc je „vymezena“ a zároveň „omezena“ ústavou!
  • rozuměj že „Nemůže si dělat, co chce,“ slyším se dodávat pro ty nepozorné
  • na to dohlíží guvernér, královnin zástupce v zemi
  • Australané mají svůj parlament a senát a premiéra atd.

 Založení Austrálie

Australský svaz byl založen v „historicky zapamatovatelném datu“ 1.1.1901

Nenechejte se zmást informací z představení divadla Járy Cimrmana (Blaník), kde se říká, cituji:

„K Cimrmanovým úspěchům naopak patří založení Australského státu. Na jeho radu založili Australané svůj svaz 1.1.1900″.

Skutečným datem založení státu je rok 1901, nikoli 1900.

Založením svazu se tehdejší státy zabývaly již léta.

O jedno desetiletí dříve se o založení svazu také jednalo a kdyby se domluvili již tehdy, byl by součástí Australského svazu i Nový Zéland. Jelikož se tenkrát nedomluvili a svaz vznikl až 1901, Nový Zéland změnil názor a ke společenství se již nepřipojil.