Do historie a zase zpět vás zaveze Puffing Billy
Do historie a zase zpět vás zaveze Puffing Billy

Historie Austrálie je bohatá

Že je to nejmladší, tedy nejpozději objevený světadíl?

Evropany byl australský kontinent objeven jako vůbec poslední.

Tušilo se poměrně dlouho, že tam někde daleko na jihu existuje rozlehlá pevnina. Mělo se za to, že na jižní polokouli musí být jakási „protiváha“ pevninám severním, asi aby byla na zeměkouli rovnováha.

Kdopak nikdy neslyšel výraz „Terra Australis Incognita“ – neznámá jižní země?

První zde byli Austrálci – aboriginals

  • dlouho předtím, nežli si Austrálii začali nárokovat Britové jako své vlastní území, byla tato země osídlena původním obyvatelstvem
  • před Brity tu ovšem byli také Holanďané (roku 1606) a pojmenovali část objevené pevniny jako Nové Holandsko
  • nedoložené jsou údaje o plavbách Portugalců a Španělů, kteří však pouze propluli kolem a zemi nezahlédli
  • 36 let po prvmích Holanďanech byl vyslán hledat „jižní zemi“ nizozemský mořeplavec Abel Tasman a vlastně ji jako první Evropan celou obeplul, ale vůbec pevninu nespatřil
  • Tasman nakonec našel (1642) alespoň ostrov Tasmánii a nazval ho Van Diemenova země, teprve později, po dvou stech letech, byl jeho „úlovek“ pojmenován po něm samém
  • ještě o 40 let po Tasmanovi se kolem Austrálie potloukal pirát William Dampier, který sice provedl jakous takous výpravu na pevninu a pokus o prozkoumaní, ale…

Pirát Dumpier… vlastně jenom potvrdil domněnku tehdejšího světa o „neužitečné, primitivní a Bohem zapomenuté zemi“

Kukabara kvíz - historie Austrálie

Říkáte si, že nic o historii Austrálie nevíte? Zkuste Kukabara kvíz – třeba překvapíte sami sebe. Nebo své znalosti-neznalosti trochu vylepšíte.