Správná výslovnost, to je někdy pěkná dřina
Správná výslovnost, to je někdy pěkná dřina

Různé kurzy angličtiny

Jaký kurz si při studium v Austrálii vlastně vybrat? Záleží na vaší současné úrovni angličtiny, vašich cílech a na řadě dalších subjektivních i objektivních podmínek, podle kterých si pořadí kurzů sestavíte.

Zkušení lidé v Kukabara kancelářích s vámi jednotlivé možnosti proberou a doporučí kombinaci více typů kurzů.

Obecná angličtina – General English (GE)

Pro velkou část našich studentů se hodí začínat se studiem na GE (General English). Obecná angličtina se vyučuje na mnoha úrovních (od začátečníků po pokročilé), takže první den ve škole dostanete rozřazovací test a projdete pohovorem, na jejichž základě vás přidělí do třídy ke spolužákům, kteří jsou na podobné jazykové úrovni.

Vždy po několika týdnech studia vám škola zadá test a podle výsledků většina studentů postoupí do vyšší třídy, na lepší úroveň.

General English je obecná příprava založená především na:

 • konverzaci (speaking – mluvení anglicky)
 • gramatice (grammar)
 • čtení (reading)
 • psaní (writing)
 • poslechu (listening)

Po skončení kurzu dostanete od školy certifikát o úrovni angličtiny, na kterou jste dosáhli. GE ale nemusí být (a nebývá) vaším jediným kurzem angličtiny, většinou se po prázdninách vracíte do školy a pokračujete ve studiu na vyšší úrovni.

Cambridge kurzy – PET, FCE, CAE, CPE

Přípravné kurzy na Cambridge zkoušky jsou po GE nejpopulárnějším typem studia v Austrálii.

Vyučují se ve 4 rozdílných úrovních, můžete navazovat jednu na druhou (pakliže to nástupní termíny dovolují, což není vždy) a domů si přivezete celosvětově uznávaný certifikát. Znají ho zaměstnavatelé po celé Evropě a bude tak pro vás snazší se ucházet o místo v mezinárodní firmě.

Příprava je ještě kvalitnější a intenzivnější, než u GE, ale nedá se vždy tvrdit, že je lepší chodit na Cambridge přípravu, než na obecnou angličtinu. Typ kurzu je prostě jiný! Cambridge je náročnější a intenzivnější, zaměřena na získání certifikátu, tedy na techniku složení testu.

Kurzy jsou většinou v uzavřených třídách (skupina se v průběhu kurzu nemění), mají přesné nástupní termíny a trvají od 8 do 12 týdnů (nejčastěji 10 nebo 12).

Test má 5 částí:

 • gramatika
 • psaní
 • poslech
 • porozumění čtenému textu
 • mluvení

Co znamenají jednotlivé zkratky:

PET (Preliminary English Test)

Je nejnižší z kurzů a odpovídá cca úrovni B1 z  Evropského referenčního rámce pro jazyky. Nevyučuje se na školách příliš často.

FCE (First Certificate in English)

First certifikát je určitě nejrozšířenější a nejznámější Cambridge přípravou. Úrovní cca B2, takže vyšší střední úroveň. Nastoupit na FCE můžete, pakliže se ve studiu GE dostanete na úroveň “upper intermediate” nebo nejlépe o trochu vyšší.

FCE zná každý váš budoucí zaměstnavatel a dobře poslouží i v případě, kdy plánujete v Austrálii prodlužovat studium a hledáte přijetí na odborný kurz. Na této úrovni se domluvíte vcelku plynule.

CAE (Certificate in Advanced English)

“Advanced” je po FCE druhou nejrozšířenější volbou našich studentů a úrovní už jste poměrně vysoko, tedy pokročilí (cca C1). Po složení zkoušky CAE se již domluvíte velmi dobře a zvládáte komunikaci bez chyb na nejrůznější témata. Používáte veškeré gramatické tvary ve správných situacích, a to nejenom v mluvené, ale i psané verzi.

S touto zkouškou by vás měly ke studiu přijmout i některé univerzity, které striktně netrvají na IELTS.

CPE (Certificate of Proficiency in Engish)

“Proficiency” je nejvyšší z Cambridge příprav, prakticky na úrovni “fluent” English (cca C2), tedy plynulá angličtina, jako u rodilého mluvčího. Od CAE se často liší tím, že nejenom že neděláte chyby, ale dokážete rozlišit i jemné nuance v chápání jazyka, tedy kdy a jaké fráze použijete. Je určena pro studenty, kteří budou dále pokračovat ve studiu na univerzitě či se zajímají o dokonalou znalost angličtiny.

IELTS (International English Language Testing System)

V posledních letech se do popředí dostává i jazyková příprava na zkoušky IELTS.

Tato zkouška vypovídá o vaší celkové úrovni angličtiny, boduje se od 1 do 9 bodů (po půlbodu, např. 5,5) a je to typ zkoušky, který vyžadují univerzity pro přijetí ke studiu, nebo ambasáda při udělování pracovního víza apod. IELTS zkoušku vždy uděláte, záleží jenom, na kolik bodů to bude. Je to tím pádem jiné, než např. u FCE či CAE, kdy se vám může stát, že zkoušku vůbec neuděláte.

Test musíte složit ve všech odvětvích jazyka, tedy:

 • poslech
 • čtení
 • psaní
 • mluvení

Rozlišuje se, zda skládáte zkoušku v akademickém nebo všeobecně vzdělávacím modulu, škola vás dovede až k testům, kde vám boduje jednotlivá odvětví zvlášť a nakonec stanoví i souhrnnou známku. Pro vstup na univerzitu je třeba dosáhnout na úroveň cca 6,5-7,0, záleží na prestiži univerzity a oboru.

Výuka IELTS přípravy se na školách v Austrálii podstatně liší. Některé školy vyučují IELTS jako odpolední volitelné zaměření při GE, jiné jako samostatnou výuku. Nejintenzivnější přípravy jsou ty, kde máte uzavřenou třídu (podobně jako při Cambridge) a nástupní termíny jsou cca 1x za měsíc či každých 5 týdnů.

EAP (English for Academic Purposes)

Angličtina pro akademické účely, EAP, slouží všem, kteří se chtějí zaměřit na další studium kdekoli po světě. Po absolvování přípravy si složíte zkoušku IELTS nebo TOEFL a pokračujete v dalším studiu.

Zde vysvětlíme, že IELTS se od TOEFL zkoušky liší tím, že IELTS je “britský” standard angličtiny, kdežto TOEFL je americká angličtina (TOEFL, neboli Test of English as a Foreign Language).

Na EAP se dá nastoupit buďto ve školou předem stanovených termínech nebo každé pondělí.

Business English

Kurzy obchodní angličtiny jsou zaměřeny na terminologii používanou v obchodním styku, při kancelářské práci pro mezinárodní firmy apod. Úrovní se pohybuje v rozmezí střední až vyšší pokročilosti GE a často je tak i vyučována, tedy jako “odborné” jazykové zaměření obecné angličtiny.

Vyšší úrovně lze dosáhnout na školách, které vyučují samostatné kurzy Cambridge Business English Certificate (BEC I – III).

Kurzy pro učitele angličtiny

Tzv. Teachers Training kurzy může studovat jak rodilý mluvčí, tak i ten, pro koho je angličtina druhým jazykem a chtěl by ji vyučovat, např. ve své rodné zemi.

Příprava se specializuje na metodiku výuky anglického jazyka, tedy jak správně angličtinu vyučovat. Můžete si zvolit, zda budete chtít vyučovat dospělé nebo mládež a děti.

Jednotlivé dostupné kurzy jsou:

 • TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
 • CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
 • DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults)

Přípravy jsou v délce trvání 4 – 8 týdnů, a co je důležité vědět, školy na ně neposkytují slevy, které máte na ostatní typy angličtin. Přesto si občas někteří naši studenti takovou zkoušku z Austrálie přivezou a doma se jim to později zhodnotí.