IELI v Adelaide

Intensive English Language Institute – obrovskou výhodou naší jazykové školy je její umístění na půdě Flinders University v Adelaide.

Bezesporu naší největší výhodou jsou naši studenti – povzbuzujeme je k aktivitě a k vzájemné interakci, společně se učíme si porozumět, a to nejenom tím, že všichni mluvíme anglicky. Vzájemně poznáváme své kultury a životní styl.

Naši učitelé jsou přátelští, zkušení a zajímaví lidé. Mnoho z nich studovalo či pracovalo v zahraničí, takže mají porozumění pro studenty, kteří se najednou ocitli v cizí zemi a potřebují pomoc se začlenit.

Nový kampus IELI

Od podzimu 2015 je v provozu i druhý kampus školy IELI a to přímo v centru města, na Victoria Square. Tzv. Torrens city campus je moderní a nově zařízenou školou, která má stejný výukový program jako univerzitní kampus, ale nyní nabízí “startovací” ceny pro každého, kdo by začal studovat v následujících měsících.

V čem je IELI výuka rozdílná?

Studenti na úrovni začátečníci až středně pokročilí studují “naši” strukturu obecné angličtiny (GE – General English). Jakmile dosáhnou vyšší úrovně, mohou si vybrat kurz podle svých představ a zaměření; naši učitelé jim poradí, jaký kurz by pro ně byl vhodný.

Co znamená “naše” General English?

Studenti na IELI jsou umisťování do tříd podle svých schopností a znalostí v jednotlivých dovednostech. Často je student na jiné úrovni ve čtení a psaní, a na úplně jiné úrovni má poslech a mluvenou angličtinu. U nás se netrápí v jedné “zprůměrované” skupině studentů; na IELI ho umístíme do třídy vyšší úrovně na jeho silnější jazykové stránky a do třídy nižší úrovně tam, kde se necítí tolik silný v kramflecích:)) Zlepšení v takových případech je rychlejší a výuka intenzivnější.

Postup na vyšší úroveň angličtiny vám umožní se zapojit do volitelných (elective) hodin výuky. Můžete chodit např. do tříd zaměřených na složení zkoušek IELTS či TOEIC, na EAP (English for Academic Preparation) výuku, do kurzů na vylepšení výslovnosti, poslechu, hovorové angličtiny, sledování filmů, psaní v angličtině apod. Student může změnit své volitelné zaměření každých 5 týdnů.

Flinders University kampus

Jako student IELI si sebou nesete výhody nejenom jazykové školy, ale také polohy uprostřed kampusu uznávané univerzity. Každý náš student dostane ID kartu stejnou, jako univerzitní studenti. Potkáváte se tak všichni dohromady, nejenom mezinárodní, ale také australští studenti. Komunikujete denně s rodilými mluvčími.

Každý IELI student má rovněž přístup do prostor univerzity, má možnost využívat sportovních i technických vymožeností kampusu a účastnit se univerzitních aktivit a zapojit se do univerzitních klubů.

IELI poskytuje svým studentům poradenství v různých oblastech života. Rovněž vybavenost jazykové školy je na vysoké úrovni. Studentům je k dispozici knihovna s celou škálou materiálů pro samostudium.

Speciální nabídka:

  • sleva na školné pro studenty ČR a SR
  • Nový Torrens city campus v “city”
  • sleva na školné – ptejte se v Kukabaře na týden zdarma

Mimoškolní aktivity

Na IELI vyučujeme v 5-ti týdenních blocích a pro každé takové období připravuje náš tým speciální program. Aktivity umožňují studentům trávit i čas mimo oficiální výuku společně, procvičovat svoji angličtinu v různých situacích, poznávat město a okolí, kulturu i sport. Aktivity jsou většinou zdarma, ale pořádáme i finančně zvýhodněné výlety mimo Adelaide.

Počet studentů IELI255Počet studentů ve třídě (průměr / maximum)12 / 15
Počet výukových lekcí týdně22+3 volitelné

Proč studovat na IELI

Hlavní důvody, proč si zvolit IELI v Adelaide:

  • IELI není organizací zaměřenou na výdělek, ale je to součást Flinders University a cílem je dokonalá příprava mezinárodních studentů angličtiny
  • inovativní přístup k výuce; oddělené třídy pro různé úrovně studentů v různých oblastech jejich jazykových znalostí
  • IELI nabízí také velmi specializované kurzy angličtiny, tj. Health English a OET (akreditované testovací centrum)
  • chlubíme se širokou škálou národností, máme studenty z 45 různých zemí světa
  • od nás máte přímý vstup pro případné studium na Flindersově univerzitě či na dalších specializovaných školách po celém Adelaide (např. International College of Hotel Management, Carnegie Mellon and University College of London in Adelaide, TAFE SA, the University of SA, Bradford College atd.)
  • snadný přístup na pláž, do města i za nákupy

Poloha

Kampus Flindersovi univerzity leží 12 km jižně od centra Adelaide. O něco kratší cestu mají studenti k pobřeží a na pláž. Ani letiště není nijak daleko.

Doprava je ideální autobusem nebo vlastním autem (Sturt Campus via Bus Stop 26A or Car Park 13).

Adresa školy: Flinders University, Sturt Drive, Ground Floor, South Wing, Sturt Campus, Bedford Park 5042, Australia

Nový kampus v centru města: Torrens city campus: 43 Angas Street, Adelaide, SA 5000

Poloha přímo na Victoria Square.

Ubytování

Nejčastějším způsobem ubytování IELI studentů je bydlení v rodinách s rodilými mluvčími, což ještě znásobí vaše úsilí se naučit angličtinu běžného života. Rovněž je to šance na mezikulturní výměnu, zjistíte, jak se žije jinde, jak se chovají a stravují “Ozzies”.

Homestay ubytování zajišťujeme včetně plné penze a stojí cca 250 – 300 AUD na týden.

Kdo by si chtěl zajistit své vlastní ubytování, může hledat např. na Gumtree Australia apod.

Můžete se také podívat přímo na web Flinders University a najít, jaké ubytování nabízejí tam.

Přímo na IELI se můžete ptát i na kontakty na další ubytovací kapacity v okolí univerzity.